Cursillo

E-mail Nyomtatás PDF

            A cursillo világi mozgalom, Spanyolországban, Mallorca szigetén jött létre az 1936-tól 1939-ig tartó polgárháború után. Alapítói a laikus EDUARDO BONNIN, SEBASTIAN GAYA pap és JUAN HERVAS Y BENET püspök. A spanyol egyházban ebben az időszakban a legaktívabb ifjúsági munka a Santiago de Compostellába, Szent Jakab sírjához szervezett zarándoklatok körül folyt. Ezen zarándoklatok előkészítésére előadásokat, kurzusokat szerveztek. Így fogalmazódott meg a 3 napos kurzus létrehozásának ötlete. Innen ered a mozgalom neve: cursillo = rövid tanfolyam (egész nevén: cursillo de cristiandad  =  kereszténységről szóló rövid tanfolyam).
            Bonnin alapgondolata, hogy a világot és az embereket nem az intézmények mozgatják, hanem sokkal inkább a környezet, amelyben élnek, ezért azt kell megváltoztatni. Csak azokra vagyunk hatással, akik környezetünk részei. A szívhez kell elsősorban szólni, s azután az értelemhez; és meggyőzni kell, nemcsak tanítani. A „rövid tanfolyam” vagyis cursillo olyan csütörtök estétől vasárnap estig tartó bentlakásos együttlét, ahol papok és világiak a katolikus hit igazságait és életformáit mutatják be. Lényegéhez tartozik a szentmise, a közös imádság, a párbeszéd, a munkatársak személyes tanúságtétele, az öröm. A cursillo szerves része a pasztorációs munkának. A cursillo kis-közösségekben,  csoportokban él tovább. A csoportok találkozója az  „ultreya”  (spanyolul eya ultra = előre, tovább) ahol beszámolóikkal egymás példáiból merítenek. 1949–ben tartották az első cursillót Spanyolországban. Azóta az egész világon  mintegy 15 millió katolikus végzett cursillót. Erdélyben az első cursillót 1991 októberében Gyergyószárhegyen tartottuk, magyarországi munkatársak vezetésével. Az elmúlt szinte tizenhat év alatt  33 férfi és 35 női cursillo szervezésére került sor. Erdély-szerte  a cursillót végzettek száma meghaladja az 1100-at (2003 év végéig!). Kapcsolattartásainkban igen nagy szerepe van a találkozóknak és a negyedévenként megjelenő DE COLORES nevű újságunknak. („De colores”  spanyolul annyit jelent mint színes, pompás; ez a cursillisták köszöntése is!)
Aki részt vett cursillón olyan élménycsomagot kap útravalóul, mely - ha jól gazdálkodik belőle - egész életre szóló útmutatást ad. Megtanulja, hogy  nem érte van a világ, hanem ő van a világért, és hogy „színes – pompás az emberi világ, ha Krisztusnak él!”

Veress Ildikó